Strona głównaUncategorizedKorzyści z wdrożenia systemu Klaster24

Korzyści z wdrożenia systemu Klaster24

Opracowany przez polską firmę Konsoft Sp. z o.o. system do bilansowania energii elektrycznej pozwala na pomiar w czasie rzeczywistym popytu i podaży na energię elektryczną. W efekcie jego zastosowania można dostosować lepiej oraz efektywniej wykorzystać zasoby i odnawialne źródła energii. Dzięki systemowi Klaster24 można dokładniej zbilansować moc oraz na bieżąco monitorować generowaną i pobieraną energię.  Bilansowanie energii odbywa się w trybie ciągłym z wielu punktów poboru energii jednocześnie.

Długa lista korzyści systemu Klaster24:

 • ogranicza koszty obsługi urządzeń, ponieważ zdalnie odczytuje dane – bez udziału pracownika;
 • umożliwia wykonywanie bilansu uczestników klastra przez koordynatora klastra energii;
 • umożliwia wykonanie rozliczeń pomiędzy wytwórcami i odbiorcami energii na podstawie rzeczywistych danych, a nie prognoz;
 • ułatwia rozliczanie podnajemców;
 • równoważy lokalną podaż i popyt energii elektrycznej;
 • wykrywa anomalie, błędy i  sytuacje niepożądane;
 • generuje raporty zużycia energii elektrycznej oraz bilans z wielu punktów poboru energii;
 • umożliwia analizę kosztów produkcji i eksploatacji;
 • monitoruje parametru online i wysyła powiadomienia sms lub e-mail;
 • dopasowuje taryfy energii elektrycznej;
 • umożliwia efektywniejszy dobór uczestników klastra, by odpowiednio zarządzać energią
 • wskazuje zapotrzebowanie na energię i możliwości jej pokrycia
 • nie wymaga wymiany liczników na nowe – jest kompatybilny z większością elektronicznych liczników energii elektrycznej;
 • przynosi oszczędności i korzyści ekonomiczne;
 • jest tańszą alternatywą dla typowych czytników;
 • wspomaga zarządzanie mocą i energią w mikrosieciach energetycznych, tj:
  – ogranicza straty mocy w elementach sieci,

– zmniejsza poziom dobowych szczytów poboru mocy,
– dostosowuje  pobór mocy do możliwości jej dostawy ze źródeł znajdujących się w mikrosieci oraz do opłat za pobieraną moc i energię elektryczną ustalanych przez OSD,
– zapewnia odpowiedni stopień opomiarowania sieci oraz zarządzania mocą i energią.

 

Projekt Wdrożenie modelu biznesowego oraz innowacyjnego systemu klaster24 na rynek krajowy i zagraniczny. Program Operacyjny Polska-Wschodnia 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej projekt nr POPW.01.01.02-20-0002/19

Skontaktuj się z nami:
Konsoft Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki
e-mail: kontakt@konsoft.pl
mobile: +48 728 542 296

Konsoft Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki
NIP 8442365458
REGON 382901922
www.konsoft.pl

 

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne