Strona głównaBiznesZakładanie firmy w Polsce przez cudzoziemców

Zakładanie firmy w Polsce przez cudzoziemców

Działalność gospodarczą w Polsce oczywiście mogą prowadzić osoby z polskim zameldowaniem. W tym artykule skupimy się na trochę mniej oczywistej sytuacji – mianowicie, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy obcokrajowiec może założyć i prowadzić firmę na terenie RP? Jeśli tak, to w jakiej formie, o czym należy wiedzieć i jak wygląda otwarcie firmy w Polsce przez obcokrajowca?

Najczęściej stosowaną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowa działalność gospodarcza. Proces założenia obu form działalności gospodarczej został opisany poniżej.

Spółka z o.o.

Podstawowym krokiem założenia spółki jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Można tego dokonać całkowicie zdalnie za pomocą portalu S24. Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z pełnomocnictwa. Proces założenia spółki przez cudzoziemców jest taki sam jak dla obywateli polski. Jakie zadania stoją przed przyszłym przedsiębiorcom? Do założenia spółki przez Internet wymagana jest umowa spółki, oświadczenie o wniesieniu kapitału, lista wspólników, adres do korespondencji (do członków zarządu oraz udziałowców) oraz oświadczenie o byciu lub nie byciu cudzoziemcem.

W celu wypełnienia należytych dokumentów wystarczy wejść na portal S24, następnie wejść w zakładkę dokumenty. Każdy z dokumentów powinien być podpisany elektronicznie przez wszystkich udziałowców (za pomocą ePuap). W celu złożenia wyżej wymienionych dokumentów należy wybrać zakładkę Wnioski, po czym wybrać WNIOSEK REJESTRACJI NOWEJ SPÓŁKI. Po upewnieniu się, że zostały złożone wszystkie dokumenty. Następnie wystarczy opłacić wniosek i kliknąć wyślij. Kosztem jest opłata sądowa, która wynosi około 350zł. Na rejestrację spółki należy poczekać około tygodnia.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność to najprostsza i najpopularniejsza forma prowadzenia działalności w Polsce. Cudzoziemcy planujący skorzystać z tej możliwości powinni wiedzieć, że jest to możliwe, tylko w przypadku posiadania zezwolenia na stały pobyt, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt z zamiarem kształcenia. Alternatywnie można skorzystać z Karty Polaka lub wejść w związek małżeński z Polakiem.

W celu założenia działalności należy wypełnić wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Można o to zadbać na stronie ceidg.gov.pl. Przyszły przedsiębiorca decydujący się na działalność jednoosobową musi wypełnić wniosek bardzo podstawowymi informacjami (nazwa firmy, kod PKD, numer rachunku bankowego). Trochę większym wyzwaniem jest określenie sposobu rozliczania podatków (do wyboru jest kilka opcji np. książka przychodów i rozchodów, ryczałt oraz karta podatkowa). Należy również określić, czy firma będzie płatnikiem VAT.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce ma wiele zalet. Przede wszystkim Polska to szybko rozwijający się kraj w UE. System podatkowy w Polsce nie należy do najprostszych lecz z drobną pomocą doświadczonego biura rachunkowego założenie i późniejsze prowadzenie działalności w Polsce nie powinno sprawić problemu nawet obcokrajowcom.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne