Strona głównaFinanseObowiązkowe ubezpieczenie dla rolników.

Obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników.

Każdy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni upraw powyżej jednego hektara, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym. Kwestie te są uregulowane w ustawie z 22 maja 2003 roku „O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”. Wgłębiając się z treść ustawy, oraz jej późniejszych zmian, można bardzo sprawnie i precyzyjnie sprawdzić, którzy rolnicy powinni ubezpieczenia rolne posiadać, oraz w jakim zakresie. Prowadząc więc gospodarstwo rolne, warto tego typu kwestiami się zainteresować, gdyż w przypadku niedopełnienia obowiązków, trzeba będzie liczyć się z możliwością nałożenia kary grzywny.

Wybór odpowiedniej polisy ubezpieczenia rolniczego.

Przede wszystkim trzeba tutaj zwrócić uwagę, iż ubezpieczenie rolnicze należy wykupić niezwłocznie, od chwili, kiedy zaszły okoliczności wskazujące, iż pod takowe ubezpieczenie będziemy podlegać. Z reguły więc, w chwili zakupienia gospodarstwa, czy też jego odziedziczenia, w ciągu 14 dni powinniśmy poinformować o tym fakcie towarzystwo ubezpieczeniowe i wykupić odpowiednie pakiety polis ubezpieczeniowych.
Oczywiście od rolnika zależne jest to, jaka polisa ubezpieczenia rolniczego zostanie wykupiona i z usług której z ubezpieczalni będzie on chciał korzystać. Tutaj warto dość precyzyjnie przyjrzeć się ofertom poszczególnych ubezpieczalni. Chodzi o to, iż każda z ofert będzie wyglądać nieco inaczej, a do każdego rodzaju działalności rolnej, będzie inaczej dopasowana. Warto więc poświęcić nieco więcej czasu, na kwestie przeanalizowania wszystkich, dostępnych na rynku ofert i wybrania tej, która w danym przypadku będzie się sprawdzać zdecydowanie najlepiej.

Jakie ubezpieczenia rolne są obowiązkowe?

W zakresie obowiązkowych ubezpieczeń rolnych znajdziemy cały szereg różnych pakietów. Spełniając przesłanki wyszczególnione w Ustawie, trzeba będzie zapewnić sobie wykupienie kilku różnych ubezpieczeń. Do najważniejszych zaś, możemy tutaj zaliczyć:
OC gospodarstwa rolnego – czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dzięki temu pakietowi, jeśli dojdzie do zdarzenia, w ramach którego, podczas wykonywania prac bezpośrednio związanych z prowadzeniem gospodarstwa, ucierpią osoby trzecie, kwestiami związanymi z zadośćuczynieniem za wyrządzone szkody, zajmie się właśnie ubezpieczalnia.
• Ubezpieczenie budynków rolnych – zapewnia bezpieczeństwo w razie różnych zdarzeń losowych takich jak pożary, gradobicia, i inne wypadki, w wyniku których powstała szkoda w posiadanych zabudowaniach rolnych.
• Ubezpieczenie upraw rolnych – obowiązkowe jedynie w przypadku tych rolników, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich. W takich sytuacjach, aby można było korzystać z dopłat, koniecznością jest ubezpieczenie co najmniej 50% posiadanych upraw rolnych.
Jak więc widzimy, warto w tym temacie nieco bardziej się zagłębić, aby mieć podstawową wiedzę w tym zakresie. Będzie to bowiem wpływać bezpośrednio na bezpieczeństwo finansowe całego gospodarstwa rolnego.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne