Strona głównaFinanseRynek walutowy – przyszłościowa inwestycja?

Rynek walutowy – przyszłościowa inwestycja?

Rynek walutowy jest największym i najbardziej płynnym rynkiem na całym świecie. Sprawia to, że z roku na rok rośnie liczba osób decydujących się na ulokowanie tam swoich oszczędności. Zrozumienie funkcjonujących na forex mechanizmów to sprawdzony sposób na efektywne inwestowanie pieniędzy.

Pieniądz w ciągłym ruchu 

Ludzie decydują się na inwestycję pieniędzy z wielu różnych powodów. Zalicza się do nich między innymi możliwość zwiększenia dotychczasowych zasobów finansowych i dywersyfikacji portfela, walkę z negatywnym wpływem inflacji, chęć zgromadzenia oszczędności na przyszłość oraz samorozwój i wzrost wiedzy na temat finansów. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o to, ile można zyskać na inwestowaniu. Wysokość dochodów jest tu bowiem uzależniona od szeregu czynników, takich jak wybrana forma inwestycji czy ryzyko inwestycyjne, jakiego dana osoba jest się w stanie podjąć.

Zainwestuj w … 

Dobra inwestycja to taka, która wiąże się z minimalnym ryzykiem utraty funduszy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań tego typu, w pierwszej kolejności należy określić wielkość środków, jakie można przeznaczyć. Wbrew pozorom, aby móc rozpocząć przygodę z inwestowaniem, nie trzeba posiadać dużych zasobów finansowych. Kolejna istotna kwestia to skala podejmowanego ryzyka. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że im bardziej dana inwestycja jest ryzykowna, tym wyższy potencjalny zwrot z niej, lecz również większe ryzyko utraty pieniędzy. Dodatkowo, inwestor powinien określić, czy interesuje go krótki, czy może długi horyzont inwestycyjny. Niemniej istotne jest to, w co zainwestować swoje oszczędności. Oto kilka dostępnych rozwiązań:

  • Instrumenty na GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą instrumentów finansowych w całej Europie Środkowo – Wschodniej. Stwarza ona wiele możliwości inwestowania o różnym poziomie ryzyka. Największą popularnością na GPW cieszą się akcje, czyli papiery wartościowe, dzięki którym nabywca staje się akcjonariuszem spółki. Wybierając je, konieczne jest przeprowadzenie analizy poszczególnych podmiotów oraz dywersyfikacja portfela. Średnio, inwestor osiąga tu w skali roku zwrot na poziomie 6%.
  • Instrumenty na platformie inwestycyjnej – mianem tym określa się narzędzie internetowe umożliwiające zakup oraz sprzedaż aktywów na rynkach finansowych 24 godziny na dobę. W jej ramach, inwestor ma możliwość dywersyfikacji inwestycji, przez skupienie w niej funduszy należących do różnych grup (akcyjne, obligacji czy zrównoważone) oraz branż (surowce, metale szlachetne lub odnawialne źródła energii).
  • Fundusze inwestycyjne – to forma zbiorowego inwestowania, w ramach której środki zebrane przez inwestorów są lokowane w różne papiery wartościowe czy instrumenty rynku pieniężnego.
  • Obligacje Skarbu Państwa – są to papiery wartościowe emitowane przez Ministra Finansów. Tego typu inwestycje cechują się stosunkowo niskim ryzykiem i wymagają długiego horyzontu inwestycyjnego.
  • Kryptowaluty – to rodzaj cyfrowej waluty służącej do realizacji transakcji, która jest systemem kodów oraz łańcuchów bloków. Mają one duży potencjał, nie wymagają dużego zaangażowania i są coraz częściej akceptowane jako środek płatniczy. Jednocześnie, jest to inwestycja wysokiego ryzyka.

Rynek walutowy …                     

Inwestorzy swoje środki mogą inwestować między innymi na forex (z angielskiego Foreign Exchange). Jest to międzynarodowy rynek walutowy należący do grupy rynków pozagiełdowych OTC (Over the Counter). Oznacza to, iż nie znajduje się on w jednym miejscu i nie jest regulowany przez żadną instytucję odpowiedzialną za kontrolowanie rynków finansowych. Rynek forex pozwala na globalną wymianę walut i zarządzanie ryzykiem walutowym. Jego dzienne obroty wynoszą około 6,6 bilionów dolarów amerykańskich. Jest on otwarty 24 godziny na dobę, od 23:00 w niedzielę do 23:00 w piątek. Główną zaletą międzynarodowego rynku walutowego jest jego płynność, która pozwala na bezproblemową sprzedaż oraz kupno w dowolnej ilości waluty, w wybranym przez tradera momencie. Znaczna część transakcji zawieranych na forex to transakcje spekulacyjne, które bardzo często opierają się o dźwignie finansowe. Kwotowanie walut odbywa się tutaj za pomocą dwóch kursów: kupna (BID) oraz sprzedaży (ASK). Pierwszy z nich to kurs waluty, po jakim uczestnik rynku chce kupić walutę, drugi – po jakim chce ja sprzedać. Różnica między nimi jest nazywana spreadem walutowym.

Mądre wybory – skuteczne inwestowanie 

By móc inwestować, należy posiadać oszczędności. Zalecane jest dysponowanie tak zwaną finansową poduszką bezpieczeństwa wynoszącą 6 – 8 -krotność miesięcznych wydatków. Kwotę będącą nadwyżką nad nią można przeznaczyć na inwestycję. W takiej sytuacji, nawet jeżeli się ona nie powiedzie, trader w dalszym ciągu będzie posiadał stabilizację finansową przez okres kilku kolejnych miesięcy. Każdy inwestor powinien się dobrze zastanowić, jaka strategia inwestycyjna będzie dla niego najlepsza. Kluczową zasadą mądrego i skutecznego inwestowania jest dywersyfikacja portfela, czyli inwestycja w kilka różnych produktów finansowych. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć ryzyko utraty kapitału. Inwestor musi również dobrze przemyśleć, jaką kwotę może zainwestować, na jak długo i jaki poziom ryzyka jest w stanie zaakceptować. Dzięki temu będzie on w stanie stworzyć swoją własną strategię dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Próbując udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, czy forex jest przyszłościową inwestycją, należy zdawać sobie sprawę z tego, że wiąże się on z pewnym ryzykiem. Co za tym idzie, w pierwszej kolejności niezbędne jest zrozumienie zasad jego funkcjonowania. Oprócz tego, warto nieustannie edukować się w zakresie zagadnień, takich jak najlepszy broker forex czy jak wybrać brokera forexa. Niezwykle pomocne mogą się także przydać przygotowywane każdego miesiąca przez ekspertów finansowych zestawienia typu ranking polskich brokerów forex.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne