Raport KOBiZE

KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) to Ośrodek znajdujący się w strukturach Instytutu Ochrony Środowiska (Państwowego Instytutu Badawczego.) Do głównych zadań KOBiZE należy zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych (głównie CO2) oraz handlowanie uprawnieniami do ich emisji. Instytucję powołano, aby wypełniane były różnego rodzaju zobowiązania, wynikające m.in. z dyrektyw unijnych oraz uczestnictwa Polski w systemie zajmującym się handlem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Nadzór nad KOBiZE sprawuje Minister Środowiska.

Instytucja zajmuje się również tworzeniem i prowadzeniem Krajowej bazy, która pozwala na zbieranie danych o emisjach różnych substancji (w tym gazów cieplarnianych.) Dzięki bazie możliwy jest dostęp do dokładnych i precyzyjnych informacji, pochodzących od podmiotów, które zobowiązane są do przekazywania rzeczywistych danych w raporcie, który należy składać corocznie.

Jednym z najważniejszych aspektów działalności KOBiZe jest wykonywanie corocznych inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji. Na podstawie wykonywanych corocznie inwentaryzacji opracowywane zostają analizy, raporty i zestawienia danych, z których korzystają następnie administracje rządowe, samorządowe i zainteresowane podmioty.Instytut zajmuje się również wykonywaniem zadań, które dotyczą np. przygotowywania projekcji emisji oraz określania metod szacowania emisji. KOBiZe prowadzi i organizuje szkolenia dla uczestników EU ETS.

Raporty KOBiZE

Tak jak co roku, również w 2019r. należy złożyć coroczny raport dotyczący emisji gazów cieplarnianych i innych substancji. Termin dostarczenia (nie wysłania/złożenia) mija 31.03.2019r. Raport winien być zweryfikowany i dotyczyć wielkości emisji w 2018r. W raporcie powinno się również znaleźć sprawozdanie z weryfikacji. Dokumenty należy dostarczyć w formie zarówno pisemnej, jak i elektronicznej. Forma pierwsza musi zawierać podpis (czytelny) osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. Wersja elektroniczna powinna zawierać podpis (czytelny) osoby upoważnionej ze strony weryfikatora. Dokumenty powinny zostać przesłane w formacie Excel. Raport sporządzamy na formularzu przygotowanym przez Komisję Europejską (formularz można znaleźć na stronie www.kobize.pl) Instytut prosi wszystkich zobowiązanych do złożenia raportu, o nieodkładanie wykonywania obowiązków z nim związanych, na ostatni możliwy termin. Jeżeli tylko mamy możliwość, złóżmy wszystkie dokumenty związane ze zweryfikowanym, corocznym raportem dot. gazów cieplarnianych, w którymś z wcześniejszych terminów.

Dowiedz się czym jest outsourcing środowiska na ekspercka.pl

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne